Ruskiksen johtokunta

Ruskiksen johtokunta vastaa koulun toiminnasta, kehittämisestä ja hallinnosta. Johtokunnassa on opetuksen, kuntoutuksen ja hoidon, hallinnon sekä talouden asiantuntijoita. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat vanhempien ja henkilökunnan edustajat.

Johtokunta päättää johtosäännöstä ja sitä arvioidaan vuosittain. Johtosäännössä määritellään koulun toiminnan yleiset perusteet, hallintomalli, toimielimet, henkilöstön toimivalta ja tehtävät sekä muut tarpeelliset yhteiset asiat.

 

Johtokunnan jäsenet 1.10.2011 - 30.9.2015

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Heikki Teittinen (pj)
toimitusjohtaja
Orton/Invalidisäätiö

Anne Suomala
pedagoginen rehtori
Stadin ammattiopisto

Aimo Strömberg (vpj)
CP-liiton ”Liiku, opi ja osallistu” hankkeen puheenjohtaja
ASPA Palvelut Oy:n hallituksen jäsen
Avainsäätiön hallituksen jäsen

Marju Silander
järjestöpäällikkö
Helsingin Yrittäjät ry

Aarne Ylinen
kuntoutusylilääkäri
Synapsia

Maijaliisa Junnila
johtava asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Helena Thuneberg
yliopistonrehtori, tutkija
Helsingin yliopisto

Elina Kontu
yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Tarja Malmivirta
henkilöstö- ja lakipalvelujen päällikkö
Helsingin kaupunki Opetusvirasto
Aira Saarni
henkilöstölakimies
Helsingin kaupunki Opetusvirasto

Roope Sovala (huoltajien edustaja)
IT-päällikkö

Jaana Georgieva (huoltajien edustaja)
erityisavustaja

Matti Sorsa
toiminnanjohtaja

Riikka Virtanen
eläinlääkäri

Irene Tikka (opettajien edustaja)
erityisopettaja
Tiina Hakola
erityisopettaja
Kira Durchman (muun hlökunnan edustaja)
fysioterapeutti
Tiina Tuomi
hoitaja
Jussi Pihkala (asiantuntijajäsen)
Opetusneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö