VETURI valmentaa opetushenkilöstöä

VETURI on vaativan erityisen tuen yhteistyöhanke, jossa ollaan kiinnostuneita moniammatillista ja erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevista perusopetuksen oppilaista. Oppilailla voi olla vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjon diagnoosi. Useilla kohderyhmän oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus.

Kokonaiskuva erityisen tuen opetuksesta

Hanke muodostuu kehittävästä tutkimuksesta ja sitä tukevasta täydennyskoulutuksesta / valmennuksesta. Tutkimuksella on kaksi päälinjaa: Aluksi selvitetään kokonaiskuva tämänhetkisestä opetuksesta ja varsinkin erityisestä tuesta. Tätä tietoa hyödynnetään kohderyhmän oppilaiden opetushenkilöstön valmennusosuudessa, lisäksi toteutetaan erilaisia opetuksen kehittämiseen tähtääviä pedagogisia kokeiluja kehittämistutkimuksen mukaisesti.

VETURI- hanke tekee tiivistä yhteistyötä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa sekä täydennyskoulutuksen että tutkimuksen tiimoilta. Tutkimustietoa on koottu muun muassa peruskoulujen ohjaustarpeista sekä havainnoimalla ohjaustilanteita.

Lue lisää VETURI-hankkeesta >>