CP-hanke: Tavoitteena yhtenäiset mittarit ja käytännöt

CP-hanke on laaja kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on valtakunnallisesti yhdenmukaistaa CP-lasten toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksen seurannassa käytettäviä arviointimenetelmiä ja toimintatapoja. Hanke on jatkoa vuonna 2008 HYKS:n, TYKS ja Turun kaupungin lastenneurologisissa yksiköissä käynnistyneelle kehittämistyölle.

  • Ensimmäisessä vaiheessa (2008–2011) lastenneurologiset kuntoutustyöryhmät HYKS:ssa, TYKS:ssa ja Turun sosiaali- ja terveystoimessa pilotoivat arvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä. Mukana oli yhteensä 269 CP-vammaista lasta ja nuorta. Kelan rahoittama kehittämishanke sai Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnon vuonna 2011.

  • Toisessa vaiheessa (2011–2015) selvitetään, miten valitut arviointimenetelmät soveltuvat erilaisiin toimintaympäristöihin erikoissairaanhoidossa (OYS, KYS) ja oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteissä (Ruskis, Tervaväylä, Mäntykangas). Samalla saadaan laajempaa tietoa niiden muutosherkkyydestä moni- ja vaikeavammaisilla lapsilla ja nuorilla. Hankkeeseen liittyy myös laadullinen arviointiosuus, jossa selvitetään yksiköissä tehtävien toimintakäytäntöjen muutoksia.

CP-hanke on saanut KELA:lta kolmivuotisen rahoituksen (2012-2014). Lisäksi rahallista tukea on saatu hankkeen aloitusvaiheessa Arvo ja Lea Ylppö Säätiöltä. Hankkeen tulosten pohjalta julkaistaan kaksi väitöskirjaa, useita opinnäytetöitä sekä artikkeleita kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisusarjoihin ja ammattilehtiin. Tuloksia esitellään kansainvälisissä kongresseissa ja kansallisessa kuntoutusta käsittelevässä koulutustilaisuudessa, joka järjestetään vuonna 2015.

Lisätiedot: CP-hankkeen vetäjä, ylilääkäri Tuula Kiviranta, tuula.kiviranta(at)ruskis.fi, puh. 0295 335 335.

Lue lisää CP-hankkeen omilta sivuilta >>