Oppilaitosyhteistyö

Ruskis on suosittu opiskelijaryhmien tutustumisvierailukohde.  Meillä käy vuosittain paljon erityisopettaja-, lähihoitaja-, terapeutti- sekä apuvälineteknikko-opiskelijaryhmiä. Edellä mainittujen alojen opiskelijoita on meillä myös harjoittelijoina. Tiettyjen ammattikorkeakoulujen kanssa olemme solmineet sopimuksen näyttöjen arvioinnista sekä muun  muassa Metropolian kanssa olemme jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisissa projekteissa. ​ 

Tämän lisäksi tarjoamme koululaisille sekä ammattioppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuutta työelämään tutustumisjaksoilla perehtyä toimintaamme  ja henkilöstömme työtehtäviin.