Tuemme ammattilaisia ja oppilasta lähikoulussa

Työskentelemme kuntien ja koulujen kumppanina yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Kumppanuusmallissa tuomme moniammatillisen opetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin sekä niitä tukevan kuntoutuksen osaksi lähikoulun arkea. Kun aiemmin tukea tarvitseva oppilas lähetettiin tukijaksolle erityiskouluun, nyt opetuksen ja kuntoutuksen ammattilaiset tulevat hänen omaan kouluunsa. Näin kunta saa samalla panostuksella enemmän asiantuntijuutta käyttöönsä.

Yhteistyön sisältö rakentuu kunnan ja koulun tarpeiden pohjalta. Se voi sisältää esimerkiksi kartoitus- ja ohjauskäyntejä, arviointi- ja tukijaksoja, työnohjausta ja koulutusta.