Ystävyyskoulumme Haapsalu Sanatoorne Internaatkool

Olemme tehneet useiden vuosien ajan yhteistyötä Viron Haapsalussa olevan liikuntavammaisten lasten koulun, Haapsalu Sanatoorne Internaatkoolin, kanssa. Yhteistyömme alkoi aikuisten välisistä vierailuista. Sittemmin mukaan ovat tulleet myös erilaiset oppilasvaihdot. Koulumme lisäopetusluokan oppilaita osallistui taideleiriin ensimmäisen kerran Haapsalussa jo syksyllä 2001, minkä jälkeen vastaava leiri järjestettiin Suomessa. Yhteistyömme jatkuu edelleen.