Comenius-projektit

Communicate & Participate (2013 - 2015)

Communicate & Participate - Empowerment of Children through AAC -projektin tavoitteena oli auttaa oppilaita ilmaisemaan itseään, osallistumaan lähiyhteisön elämään ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Projekti tuki koulujen opettajia ja muuta henkilökuntaa AAC-menetelmien käytössä kehittämällä ja jakamalla konkreettisia kommunikointituotteita.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista. Hankkeessa Ruskiksen lisäksi olivat mukana:

 

Think outside the box (2010 - 2012)

Comenius-projektissa Think outside the box – cross disciplinary teaching of children with disability olimme mukana yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen toimijan kanssa.Tavoitteena oli oppia tuntemaan muita konduktiivisen opetuksen kouluja Euroopassa ja tehdä konduktiivista opetusta tunnetuksi. Hankkeessa olivat mukana Ruskiksen lisäksi:

 

Closer to each other (2007–2009)

Closer to each other -projektin tavoitteena oli eri maissa ja kouluissa toimivien opettajien, terapeuttien ja oppilaiden välinen kokemusten ja tietojen vaihtaminen. Oppilaat saivat lisätietoja kumppanuusmaista, kulttuurista, elämäntavoista ja oppilaiden arjesta.