Kansainvälinen toiminta - ajassa mukana ja edellä

Kansainvälinen yhteistyö on yksi toimintamme kulmakivistä. On tärkeää seurata, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen kehityksessä mukana oleminen maailmanlaajuisesti tukee jatkuvaa ammatillista kehitystämme.

Ruskiksella sovellettava konduktiivinen opetus on yksi esimerkki pitkäjänteisestä kehittämisestä kouluyhteisössä. Konduktiivinen opetus on käytössä kymmenissä maissa eri puolilla maapalloa erityisesti liikuntavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten opetusta ja kuntoutusta tarjoavissa organisaatioissa. Tärkein yhteistyökumppanimme on Iso-Britanniassa toimiva NICE, National Institute of Conductive Education.

Eri Euroopan maiden yhteiset EU-hankkeet ovat kansainvälistymisessämme tärkeällä sijalla; olemme olleet mukana lukuisissa koulujen välisissä hankkeissa ja henkilöstöämme osallistuu koulutuksiin ja kongresseihin. Meillä vierailee vuosittain kymmeniä vierailuryhmiä eri puolilta maailmaa. Järjestämme lisäksi koulutuksia ja opetukseen tutustumista lähialueyhteistyönä.