Yhteistyökumppanille

Toimimme aktiivisesti vammaisten lasten oppimista ja koulunkäyntiä kehittävissä hankkeissa ja verkostoissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kunnille tarjoamme kumppanuusyhteistyötä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin ja opetuksen toteuttamiseksi lähikouluissa. Palvelut suunnittelemme yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Tavoitteenamme on kehittää kouluympäristössä oppilaan toimintakykyä ja oppimista edistävää ohjausta. Tarjoamme ohjausta sekä oppilaalle että hänen kanssaan työskentelevälle henkilökunnalle.

Omia työtapojamme ja menetelmiämme kehitämme ja arvioimme erilaisissa hankkeissa. Keskeisiä tutkimus- ja kehittämiskohteitamme ovat olleet mm. ICF-luokitukseen perustuva toimintakyvyn kuvaus, sekä GAS–menetelmän käyttö HOJKS:n ja kuntoutuksen tavoitteiden arvioinnissa.

Teemme kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kolmannen sektorin kanssa.