Kouluterveydenhuolto

Koulussamme opiskelevat oppilaat saavat kouluterveydenhuollon palvelut koulumme toimesta. Koulussamme työskentelevät ylilääkäri ja sairaanhoitaja / terveydenhoitaja sekä kuntoutusohjaaja ja neuropsykologi / psykologi.

Työskentelemme moniammatillisten luokkatiimien jäseninä ja osallistumme oppilaiden arjen ohjaukseen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimimme oppilaiden yhteistyöverkostossa myös koulun ulkopuolella esimerkiksi erikoissairaanhoidon yksiköiden sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Kouluterveydenhuollon ammattilaisina osallistumme oppilaiden kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen. Kuntoutussuunnitelmat teemme yhteistyössä oppilaan, hänen perheensä sekä oppilaan kuntoutukseen ja ohjaukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.