Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on toimintamme tärkeä lähtökohta. Perheet valitsevat koulumme kokonaispalvelutarjontamme takia ja he ovat ovat tervetulleita koululle seuraamaan opetusta ja kuntoutusta.

Sovimme myös perheiden kanssa oppilaiden henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tavoitteista. Näin kaikki ovat tietoisia tavoitteista ja voivat sitoutua niihin.

Perheet ovat mukana myös oppilaan ohjauksessa. Oppilaiden moniammatillinen ohjaus alkaa esiluokilta ja kestää koko kouluajan. Se toteutetaan yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. Ohjauksen tavoitteena on harjaannuttaa oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitoja, vahvistaa itseluottamusta ja opiskelumotivaatiota ja lisätä työelämätuntemusta.

Koulumme tarjoaa nuorelle myös jatko-ohjausta, jonka tavoitteena on herättää nuoren halu oman elämänsä rakentamiseen. Yksilöllinen jatko-ohjaus suunnitellaan yhdessä oppilaan, koulun ohjaushenkilöstön ja perheen kanssa.

Katso myös Ruskis Extranet.