Valteri-koulu Ruskis

Valteri-koulu Ruskiksen päätehtävä on tarjota liikunta- ja monivammaisille sekä pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Koulumme on suunnattu erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea.

Koulustamme löydät monen eri ammattialan edustajia opettajista fysioterapeutteihin, ohjaajista neuropsykologeihin, joiden tehtävänä on tukea oppilaidemme koulunkäyntiä. Noudatamme peruskoulun opetussuunnitelmaa ja meillä lapsi tai nuori voi opiskella lyhyen jakson tai vaihtoehtoisesti koko esi- perus- ja lisäopetuksen ajan. Oppilaspaikkamme täytetään hakujaksojen perusteella ja oppilaspaikasta sovitaan oppilaan kotikunnan kanssa.

Koulumme opetusta ohjaa konduktiivisen pedagogiikan periaatteet, jonka mukaisesti pyrimme näkemään lapsen tai nuoren kokonaisuutena ja uskomme hänen mahdollisuuksiinsa oppia ja kehittyä. Keskeistä konduktiiviselle pedagogiikalle on yhteiset, realistiset tavoitteet sekä jatkuvuus, johdonmukaisuus ja toimiva tiimityö niin ammattihenkilöstön kuin lasten ja vanhempien kesken.Tavoitteenamme on, että oppilaamme kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi ja että he löytävät keinoja osallistua ja vaikuttaa.

Päiväoppilaille tarjoamme iltapäivähoidon ja pitkämatkalaisille oppilaskotipaikan. Koulun lomien aikana oppilaat voivat osallistua leiritoimintaan.