Oppimista tukeva kuntoutus

Koulumme järjestää oppilailleen oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivien aikana. Tarjoamme lapsille ja nuorille ohjausta, kannustusta ja tukea. Luomme  heille tilaisuuksia olla aktiivisia ja osallistuvia koululaisia, ja toimia, oppia ja kuntoutua omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Toiminnan taustalla on ajattelu ehyestä koulupäivästä, jossa oppiminen, oppilaan tarvitsema hoito, avustus ja kuntoutuminen toteutuvat saumattomasti koulun arjessa. Kuntoutusajattelu perustuu konduktiivisen pedagogiikan viitekehykseen ja valtakunnallisesti hyviksi todettuihin kuntoutuskäytäntöihin.

Harjoittelun ja oppilaan sekä ympäristön ohjauksen päämääränä on tarjota oppilaalle sellaisia taitoja, joita hän voi soveltaa elämänsä eri vaiheissa.

Oppilaat saavat fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta sekä apuväline- ja näönkäytönohjaajan palveluja. Yläluokkalaiset voivat myös osallistua asumisharjoittelujaksoille. Fysioterapeuteilla on erityisosaamista erityisuinnin ohjaajina ja kouluttajina, puheterapeuteilla ja AAC-ohjaajilla vankkaa tietotaitoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä. Toimintaterapeuttien erityisosaamista taas ovat toiminnanohjaus ja hahmottaminen sekä tietokoneen käyttötapaan liittyvät kysymykset.