Toimintaperiaatteemme

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis palvelee sekä Ruskeasuolla pienessä erityiskoulussa että kunnissa oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeessa olevia oppilaita ja heidän kanssaan työskenteleviä. Teemme yhteistyötä yhden oppilaan, luokan, kouluyhteisön tai kunnan opetustoimen kanssa.

Tavoitteenamme on luoda oppimiselle olosuhteet, jotka tukevat oppilaiden mahdollisuutta kehittää tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia valmiuksia niin, että he löytäisivät mahdollisimman hyvin paikkansa lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Pienessä erityiskoulussamme on esteettömät tilat ja erinomainen mahdollisuus omatoimisuudelle ja taitojen harjoittelulle. Koulussamme opiskelee esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaita eripituisia jaksoja. Jaksojen pituus sovitaan oppilaan kotikunnan opetustoimen kanssa.

Koulumme toimintaa ohjaavat konduktiivisen opetuksen periaatteet, joissa painottuu toiminnallisuus ja elämyksellisyys, yksilöllinen tapa oppia, usko jokaisen oppilaan mahdollisuuteen oppia ja kehittyä, perheiden kumppanuus sekä yhteiset ja jaetut tavoitteet.

Päiväoppilaille tarjoamme iltapäivähoidon ja pitkämatkalaisille oppilaskotipaikan. Koulun lomien aikana oppilaat voivat osallistua leiritoimintaan.