Suunnattu tukijakso

Suunnatulla tukijaksolla keskitymme yhden oppilaan oppimisen ja oppimista tukevan kuntoutuksen alueeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi matematiikan, äidinkielen sekä taito- ja taideaineiden oppimisen, tietokoneavusteisen opiskelun, kommunikoinnin, toiminnan ohjauksen tai vaikkapa asumisharjoittelun alueet.

Tukijakson jälkeen teemme oppilaan kouluun ohjauskäynnin, jolloin keskustelemme tukijaksosta ja sovimme, miten yhteistyötä jatketaan.