Ryhmä- ja yksilötukijakso

Tukijakso palvelee lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tukijakso voidaan toteuttaa ryhmässä, yksilöllisesti  tai tiettyyn asiaan suunnattuna tukijaksona. Oppilaan lähityöntekijät, huoltajat ja terapeutit voivat osallistua jakson ohjelmaan sovitusti.

Ryhmätukijaksolla oppilaat, joiden koulunkäynnissä on yhteneväisiä pulmia ja tavoitteita, opiskelevat omana ryhmänään Ruskiksella. Erityisopettaja vastaa opetuksesta. Koulumme moniammatillinen työryhmä havainnoi ja ohjaa oppilaita yhdessä opettajan kanssa. Jakson havainnot ja johtopäätökset kokoamme palautekeskustelussa, johon toivomme opettajan, lähityöntekijöiden ja huoltajien osallistuvan. Lähetämme jaksosta palautteen opetustoimelle, oppilaan kouluun ja perheelle.

Yksilöllisellä tukijaksolla oppilas opiskelee Ruskiksen luokassa. Tällöin huomioimme oppilaan tukijakson tavoitteet luokan ja oppimisryhmien viikko-ohjelmassa.

Tukijakson jälkeen teemme oppilaan kouluun ohjauskäynnin, missä keskustelemme tukijaksosta ja sovimme, miten yhteistyötä jatketaan.