Tukijaksolla keskitymme oppimisen haasteisiin

Tukijaksot ja ohjauskäynnit ovat molemmat oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tukevia palveluita, joilla ratkomme oppimisen esteitä ja ohjaamme opiskelun sujumista. Tukijaksosta hyötyvät oppilaat, joiden koulunkäynnissä on oppimiseen, apuvälineisiin ja oppiaineisiin (esim. matematiikka, äidinkieli, liikunta) liittyviä haasteita. Oppilaat ovat kolmesta viiteen päivään Ruskiksen toimipisteellä eri alan ammattilaisten ohjauksessa. Oppimisympäristössämme oppilas saa myös vertaistukea.

Valmistelemme tukijaksoa tekemällä kartoituskäynnin oppilaan omaan kouluun. Käynnillä sovimme jakson tavoitteet yhdessä oppilaan opettajan ja lähityöntekijöiden kanssa.

Tukijaksolla havainnoimme oppilaan neurologisen vamman, trauman tai pitkäaikaissairauden vaikutuksia oppimiseen. Samalla keskitymme opetuksen käytännön järjestelyihin ja oppimista tukevaan kuntoutukseen oppilaan lähityöntekijöiden kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Oppilas osallistuu sopivan opetusryhmän opetukseen, ja koulun moniammatillinen työryhmä havainnoi ja ohjaa oppilasta.

Tukijakson jälkeen teemme oppilaan kouluun ohjauskäynnin, jolloin paneudumme yhdessä tukijaksolla esille tulleisiin kysymyksiin ja sovimme yhteistyöstä.

Tukijakso voidaan toteuttaa ryhmätukijaksona, yksilöllisenä tukijaksona tai suunnattuna tukijaksona. Oppilaan lähityöntekijät, huoltajat ja terapeutit voivat osallistua jakson ohjelmaan.