Oppilaspaikan hakeminen

Lapsen koulupaikan järjestäminen alkaa yhteydenotolla kotikunnan opetustoimeen, jossa tehdään päätös Valteri-koulun oppilaaksi hakemisesta. Tämä tapahtuu yleensä lapsen koulunaloitusiän lähestyessä. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opetustoimeen myös perusopetuksen aikana, jos oppilaan kohdalla harkitaan siirtymistä Valteri-koulu Ruskiksen oppilaaksi.

Lapsi ja hänen vanhempansa voivat tulla tutustumaan kouluumme yhdessä päivähoidon tai lähikoulun henkilökunnan kanssa. Käynti on maksuton ja siitä voi sopia ohjaavien opettajien Mervi Lahdenperä-Mustajärven, puh. 0295 335 308,  Minna Sillanpään, puh. 0295 335 322 tai Niina Laitisen, puh. 0295 335 309 kanssa.

Oppilaaksi haku -jakso

Kouluun hakijoille järjestämme kevätlukukaudella viikon mittaisen Oppilaaksi haku -jakson, jonka aikana oppilas käy koulua Ruskiksella.

Jakson aikana selvitämme, onko Ruskis hakijalle tarkoituksenmukainen koulupaikka. Hakujakso on maksullista palvelutoimintaa, jonka maksaa hakijan kotikunnan opetustoimi. Vanhempien tulee täyttää hakulomake ja lähettää se Ruskiksen toimipisteeseen. Lomakkeita saa ohjaavilta opettajilta. 

Huom! Valteri-koulu Ruskiksen lisäopetukseen haetaan valtakunnallisen yhteisvalinnan kautta.

Esi- ja alkuopetukseen hakijat 3.-10. luokalle ja lisäopetukseen hakijat

Oppilaaksi haku–jakso 6. - 10.3.2017
Jätä hakemukset viimeistään 24.2.2017

Oppilaaksi haku -jakso 27. - 31.3.2017
Jätä hakemukset viimeistään 17.3.2017.