Oppilaaksi kouluun

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteydessä toimiva Valteri-koulu Ruskis tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille mahdollisuuden opiskella ja saada oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana.

Koulumme oppilaspaikasta hyötyvät eniten vaikeasti liikunta- ja monivammaiset sekä pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret, jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi opiskella lähikoulussaan.

Oppilaspaikka voi olla esi-, perus- ja lisäopetuksen ajan kestävä tai määräaikainen, joka ajoittuu koulupolun nivelvaiheisiin kuten koulunkäynnin aloittamiseen, alaluokilta yläluokille tai jatko-opintoihin siirtymiseen.