Taito- ja taideaineet

Liikunta, kuvaamataito, käsityö, musiikki ja kotitalous ovat taito- ja taideaineita. Niillä on merkittävä tehtävä oppilaan osaamisen ja ilmaisun tukemisessa. Ne mahdollistavat toiminnallisen, kokemuksellisen ja elämyksellisen oppimisen sekä lisäävät kulttuurista osaamista.

Oppilaan motoriset rajoitteet saattavat vaikuttaa opetuksen ja opiskelun järjestämiseen. Oppilas saattaa tarvita yksilöllisiä keinoja voidakseen osallistua täysipainoisesti taito- ja taideaineiden opiskeluun.

Yleensä osallistuminen onnistuu, kun suunnittelemme oppilaalle oman opinto-ohjelman, jossa huomioimme hänen yksilöllisen tapansa osallistua ja toimia opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. Samalla mietimme mahdollisia apuvälineitä ja teknologian hyödyntämistä opiskelussa, sekä erilaisia ja korvaavia tapoja opiskella.

Ohjauskäynnillä / tukijaksolla tarjoamme taito- ja taideaineiden opiskelun järjestämiseen liittyviä ratkaisuja. Järjestämme myös koulutusta ja konsultaatiota edellä mainituista aineista joko Ruskiksella tai oppilaiden omissa kouluissa.