Neuropsykiatrinen valmennus auttaa arjen hallinnassa

Koulunkäynti ja arjen sujuminen saattaa toisinaan olla haasteellista. Itsestä huolehtiminen, vuorokausirytmissä pysyminen tai tilanteesta toiseen siirtyminen eivät aina onnistu. Näissä ja monissa muissakin arjen tilanteissa neuropsykiatrinen valmennus auttaa.Tuemme lasta ja nuorta etsimään, oppimaan ja omaksumaan omassa toimintaympäristössään toimivia ratkaisuja ja uusia toimintatapoja arjen sujumiseksi.

Nuoren omat vahvuudet esiin

Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtana ovat lapsen tai nuoren omat voimavarat ja osaaminen. Valmentajamme kulkevat nuoren rinnalla etsien hänen vahvuuksiaan ja onnistumisen mahdollisuuksia.

Valmennus sisältää asioiden jäsentämistä, tiedon jakamista, ohjausta, yhdessä kokemista sekä lapsen tai nuoren ja hänen verkostojensa yhteistyön koordinointia.

Neuropsykiatrista valmennusta antavat ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen suorittaneet terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaiset, joiden erityisosaamista ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja arkeen liittyvät haasteet.

Yhteydenoton neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeesta voi tehdä esimerkiksi perhe, oppilashuoltoryhmä tai sosiaalityöntekijä.