Kommunikoinnin ohjaus

Jotta kommunikointi onnistuu ja toimii, on puhuvalla kumppanilla merkittävä rooli puhevammaisen ihmisen kommunikoinnin kannalta. Kumppanilta vaaditaan herkkyyttä tulkita puhevammaisen lapsen / nuoren vuorovaikutusta ja tuntea hänen kommunikointikeinonsa.

Kommunikoinin ohjauksemme voi olla osa kouluille tarjottavaa ohjauskäyntiä. Se voi liittyä kommunikointikansion tai TAIKE-tauluston käytön ohjaamiseen. Se voi olla myös jatkoa laajaan kommunikoinnin arviointiin tai tietokoneavusteisen kommunikoinnin arviointiin.