Ohjauskäynnillä ja valmennuksella tukea lähikouluun

Ohjauskäynnillä tuemme oppilaan koulunkäynnin sujumista ja lisäämme hänen osallistumistaan  omassa lähikoulussa. Ratkomme yhdessä opettajan ja muiden lähityöntekijöiden kanssa oppimisen haasteita. Samalla ammattilaiset saavat kokeneen kollegan tukea työssä jaksamiseen.

Ohjauskäynnillä käymme läpi joustavia opetusjärjestelyjä, oppimista ja sitä tukevaa kuntoutusta sekä hoitoon liittyviä asioita. Ohjaus voi liittyä tietyn tai useamman oppiaineen, kuten taito- ja taideaineiden opiskeluun liittyvien tavoitteiden, oppisisältöjen, opetusjärjestelyjen ja oppimateriaalien valinnan suunnitteluun.

Eri ammattialojen asiantuntijamme ohjaavat oppilaan oppimisessa tarvisemien apuvälineiden ja kommunikointikeinojen käytössä sekä arjen taitojen tai liikunnallisten taitojen kehittämisessä.

Ohjauskäynti on tarkoitettu liikunta-, monivammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen. Tarvittaessa teemme ohjauskäyntejä myös päiväkoteihin tai oppilaan kotiin.

Ohjauskäynnillä ohjaava opettaja tai erityisopettaja voi esimerkiksi työskennellä samanaikaisopettajana luokassa. Käyntiin voi sisältyä HOJKS-kokous tai verkostopalaveri.

Ohjaukseen ja valmennukseen sisältyvät muun muassa ohjauskäynnit, kommunikoinnin ohjaus sekä neuropsykiatrinen valmennus.