Leiritoiminta

Koulun loma-aikoina järjestämme Ruskiksella vapaa-ajan leiritoimintaa. Kesäkuussa järjestämme kahden viikon mittaisen kesäleirin ja syys- ja talvilomakausilla vastaavasti omat leirinsä.

Leirimme tarjoavat vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä antavat mahdollisuuden virkistykseen, leikkiin ja lepoon perushoidolliset tarpeet huomioiden. Leiriemme tavoitteena on tarjota kuntouttavaa, ohjattua loma-ajan ohjelmaa turvallisessa ja tutussa toimintaympäristössä. Leirit on tarkoitettu ensisijaisesti niille oppilaille, joilla ei ole vanhempien työn vuoksi mahdollisuutta olla kotona loma-aikana.

Leirihinta määräytyy lapsen tarvitseman avun, hoidon ja ohjauksen perusteella. Hintaan sisältyy hoito, avustaminen, toiminnan ohjaus, lounas, välipala, materiaalit ja retkikulut.

Leiriviikon hinta on 850 €/ 1300 €. Leireille voi hakea maksusitoumusta oman kunnan sosiaalitoimesta.

Huom! Kuljetukset leireille eivät sisälly leirihintaan, vaan ne kodin tulee järjestää itse. Leirin ohjaajina toimivat iltapäivätoiminnan- ja koulunkäynnin ohjaajat sekä hoitajat.

Lisätiedot (hakemukset ja maksusitoumukset jne.): iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja.