Tietokoneen käytön arviointi

Tietokone voi toimia merkittävänä apuvälineenä henkilölle, jolle kynällä kirjoittaminen on hankalaa. Kun ohjaimet, asetukset ja ohjelmat sovitetaan oppilaan oman toimintakyvyn ja käyttötarpeiden mukaisiksi, niin tietokoneesta tulee kirjoittamisen apuväline.

Teemme tietokoneen käytön arviointeja, joissa kartoitamme oppilaan valmiudet käyttää tietokonetta koulunkäynnissä kirjoittamisen apuvälineenä. Arvioinnissa käymme läpi esimerkiksi hiiren ja näppäimistön käyttöä, tarvittaessa kosketusnäytön soveltuvuutta, kirjoitusnopeutta, työasentoa ja ergonomiaa sekä valaistusta.

Arviointia on usein hyvä täydentää ohjauskäynnillä lapsen tai nuoren oppimisympäristöön - kotiin tai kouluun. Käynnillä perehdytämme oppilaan lähiyhteisön apuvälineiden ja ohjelmien käyttöön sekä niihin seikkoihin, jotka on hyvä huomioida työskentelyasennossa.