Tietokoneavusteisen kommunikoinnin arviointi

Tietokoneavusteisen kommunikoinnin arvio on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden ajatellaan hyötyvän tietokoneesta kommunikoinnin apuvälineenä. Arviointi sopii henkilölle, joka käyttää merkkeihin perustuvaa kommunikointikeinoa ja jolla on tarvetta itsenäiselle kommunikoinnille.

Arvioinnissa havainnoimme muun muassa lapsen tai nuoren kommunikointitapaa ja -tarpeita, taitoa ohjata tietokonetta ja valmiuksia käyttää erilaisia kommunikointitaulustoja.

Havaintojen perusteella suosittelemme tietokonetta, kommunikointiohjelmaa ja muita oheislaitteita. Rakennamme tai muokkaamme kommunikointitauluston henkilön yksilölliset tarpeet huomioiden. Perehdytämme lapsen tai nuoren lähihenkilön kommunikointisovelluksen käyttöön.