Neuropsykologin arviointi

Neuropsykologin tutkimus on tarpeen sekä laaja-alaisten että hyvin kapea-alaisten oppimisvaikeuksien selvittämisessä. Arvioinnin avulla pyrimme selvittämään muun muassa lukemisen, laskemisen tai vieraiden kielten oppimisen vaikeuksia, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmia sekä kehityksellisiä ongelmia.

Neuropsykologin arvioinnin avulla selvitämme oppilaan oppimisvaikeuden taustaa sekä mietimme yhdessä koulun ja perheen kanssa keinoja oppimisen tueksi. Arviointimme voi sisältää muun muassa päättelykyvyn, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen, muistitoimintojen, hahmottamistoimintojen sekä kielellisten toimintojen arvioimista. Tavoitteena on kartoittaa oppilaan kykyrakennetta, mahdollisia neuropsykologisia erityisvaikeuksia sekä vahvuuksia oppimisessa.

Teemme arviointeja myös AAC-keinoja käyttäville oppilaille. Arviointi on mahdollista tehdä Ruskiksella tai oppilaan omalla koululla.