Matematiikan kartoitus

Matematiikan oppimiseen tarvitaan monenlaisia valmiuksia ja osataitoja. Muun muassa neurologiset pulmat ovat omiaan hidastamaan matemaattisten käsitteiden oivaltamista ja niihin perustuvan tiedon soveltamista. Matematiikan kartoituksessa kohdistamme huomion paitsi oppisisältöjen hallintaan, myös oppilaan käyttämiin ratkaisustrategioihin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen.

Me tarkastelemme oppimista useasta eri näkökulmasta. Tietoa yhdistämällä ja erilaisten havaintojen välisiä suhteita pohtimalla voimme luoda hyviä, yksilöllisiä tukitoimia matematiikan oppimiselle.

Oppimista tukeva ympäristö, matematiikan ilmiöiden konkretisointi, kokemuksellisuuden vahvistaminen, oppimateriaalin muokkaaminen sekä sopivat opetusohjelmat ja käyttötavat tietokoneavusteiseen opiskeluun ovat esimerkkejä tarjoamastamme tuesta.