Lukiarviointi

Lukiarvioinnissa selvitämme oppilaan teknistä lukutaitoa, luetun ymmärtämistä, auditiivista työmuistia, nimeämistä sekä kirjoittamista. Lukiarvioinnin avulla voimme selvittää, millaisissa perusvalmiuksissa oppilas tarvitsee lisätukea ja mihin yksilöllinen lukiopetus ja -kuntoutus tulisi kohdentaa.

Arviointi edellyttää kahdesta kolmeen 45 minuutin arviointikertaa ja se on mahdollista toteuttaa sekä Ruskiksella että oppilaan omassa koulussa. Arvioinnin tekee erityisopettaja. Teemme myös AAC-keinoja käyttävien oppilaiden arvioita.