Laaja kommunikoinnin arviointi

Laaja kommunikoinnin arviointi on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on pulmia saada itsensä ymmärretyksi lähiympäristössään. Heillä voi olla hyvin varhaiset kommunikointitaidot tai he tuottavat esimerkiksi muutaman merkin lauseita, mutta tarvitsevat tukea keskusteluun osallistumisessa.

Arvioinnin aikana keräämme havaintoja haastattelemalla, videoimalla ja kokeilemalla erilaisia kommunikointistrategioita. Yhdessä lähi-ihmisten kanssa asetamme heidän elämäänsä helpottavan tavoitteen ja tarjoamme keinoja saavuttaa asetettu tavoite.

Arviointi sisältää muutamia ohjauskertoja ja sitä voidaan täydentää lisäohjauksella.