Kartoitukset ja arvioinnit

Kartoitusten ja arviointien avulla selvitämme liikunta- ja monivammaisten sekä pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia, kuten kommunikointia, tietokoneen käyttötapaa tai käyttöä kommunikoinnin välineenä, luki- tai matematiikkataitojen sekä oppimisvaikeuksien neuropsykologista taustaa.

Arviointien pohjalta annamme lausuntoja, millaisia tukitoimia tai apuvälineitä lapsi tai nuori tarvitsee oppimisensa tueksi. Samalla mietimme oppilaan ja hänen lähipiirinsä (perhe, opettajat, avustajat, terapeutit) kanssa yksilöllisiä tavoitteita ja keinoja, miten tavoitteet saavutetaan.