Kansioperehdytys

AACi-kommunikointikansion käytön perehdytyksessä lapsen tai nuoren lähihenkilöt tutustuvat kansioon ja harjoittelevat sen käyttöä. Osaava kommunikointikumppani on avainasemassa, jotta lapsi tai nuori hyötyy apuvälineestään.

Kansion käytön ohjausta tarvitaan, jotta apuvälineen käyttö saadaan osaksi arkipäivää. Ohjauskäynnillä annamme lapselle tai nuorelle ja hänen lähipiirilleen yksilöllistä tukea kansion käyttöön.

AACi-käyttäjäkoulutuksen käyminen on edellytyksenä ammattilaiselle, joka hankkii asiakkaalleen AACi-kommunikointikansion. Koulutuksen käytyään hän voi vastata asiakkaan ja hänen lähipiirinsä laadukkaasta perehdytyksestä kansion käyttöön.