AACi-kommunikointikansiot

AACi-kommunikointikansiot ovat apuvälineitä, joilla viestit rakennetaan merkkien avulla. Käyttäjä voi kansioidemme avulla korvata tai täydentää puheilmaisuaan ja saada tukea puheen ymmärtämiseen.

Kansiomme tukevat kommunikoinnin aloitteellisuutta, itsenäisyyttä ja tehokkuutta. Sarjamme on hyvin pitkälle räätälöity vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeita ja osaamistasoja. Osaa AACI-tuotteista pääset ostamaan Valteri-Puodista.

Kommunikointikansiot räätälöidään henkilökohtaisiksi, mikä pitää sisällään kansion valinnan, kansion rakentamisen, kansion käytön perehdytyksen lähiyhteisölle, kansion yksilöllistämisen ja käytön ohjauksen. Kansioista ja palvelun hinnasta saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä.

Suppeammat kansiotyypit (Pikku-AACi ja Midi-AACi)

 • henkilöille, joilla on jonkin verran näönkäytöllisiä vaikeuksia tai joiden osoittaminen on niin epätarkkaa, että he tarvitsevat suuremman merkkikoon.
 • henkilöille, joilla on vaikeuksia käsitellä laajempaa merkkimäärää kerrallaan.
 • päiväkoti- tai koulusanasto.

Laajemmat kansiotyypit (Iso-AACi ja Super-AACi)

 • henkilöille, jotka tarvitsevat käyttöönsä laajemman sanavaraston.
 • suuremman merkkivalikoiman ansiosta kansion käyttö ja mallittaminen on helpompaa.
 • Super-AACin käyttäjältä edellytetään taitoja jäsentää suurempi määrä merkkejä kerrallaan.
 • päiväkoti-, koulu- tai aikuissanasto.

Pikkuiset kansioversiot (Pikkuinen Midi-AACi, Pikkuinen Iso-AACi ja Pikkuinen Super-AACi)

 • mukailevat tavallisten kansioiden sisältöjä
 • ovat fyysiseltä kooltaan pienempiä
 • soveltuvat esimerkiksi itsenäisesti liikkuville henkilöille, koska kansion mukana kuljettaminen on helpompaa.

Tulosta alta eri kansiotyyppien aukeamat ja irtokuvat käyttäjän kokeiltavaksi.

Rinnakkaiskansio on kopio henkilön omasta kommunikointikansiosta. Se on tarkoitettu kansiota käyttävän henkilön päiväkotiin tai kouluun tukemaan henkilökunnan osaamista kommunikointikumppanina.

AACi-toimintataulukansio

Oma-AACi on yksittäisen käyttäjän tarpeisiin suunniteltu toimintataulukansio. Kansion sisältämien toimintataulujen aiheet valitaan ja sanasto kerätään käyttäjän ja hänen lähihenkilöidensä sekä Ruskiksen asiantuntijan kanssa yhteistyössä. Toimintataulut on tässä kansiossa linkitetty toisiinsa vain kategorioiden kautta, joten samanlaista sivulta toiselle liikkumisen ohjaamismahdollisuutta (reunamerkit) kuin kansioissa, ei tässä mallissa ole.

AACi-kansio Iso-AACi

Hanki ikioma AACi!

 • toimiva rakenne
 • yhteensopiva tuoteperhe
 • sopiva monenlaisille käyttäjille