Ruskis mediassa: Lapsi oppilaana ja kuntoutujana koulussa

04.04.2017

Oppiminen ja kuntoutuminen ovat rinnakkaisia prosesseja. Erityisesti kouluikäisen lapsen ja nuoren kohdalla niitä ei tule erottaa toisistaan, kirjoittavat kevään 2017 ensimmäisessä Fysioterapia-lehdessä Jyväskylän yliopiston lehtori Arja Piirainen, Ruskiksen kuntoutusjohtaja Riitta Tiainen, kuntoutusohjaaja Mari Jokitalo-Trebs ja fysioterapeutti Liisa Tinnilä.

Artikkeli perustuu kolmeen alkuperäistutkimukseen (Mervi Haavanlammi, Laura Lustig, Anna Tiainen), joissa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimista ja kuntoutumista kouluympäristössä, Valteri-koulu Ruskiksella. Viitekehyksenä ja lähtökohtana on Maailman terveysjärjestön (WHO) toimintakyvyn ja terveyden luokitusjärjestelmän (ICF), HOJKS ja uusi opetussuunnitelma.

Tulokseksi muodostui neljä oppimiseen ja kuntoutumiseen osallistumisen pääteemaa;

  1. toimijuus- oppilaslähtöisyys
  2. yksilöllinen kohtaaminen- oppilaan äänen kuuleminen
  3. vuoroin vaikuttaminen- kommunikointikumppanuus ja
  4. tavoitteellisuus- oppilaalle merkitykselliset tavoitteet.

Oppilaan toimintakyky, tavoitetyöskentely ja osallisuus ovat keskeisessä roolissa Valterin opetussuunnitelmassa. Koulutyön toimintakulttuurin ja arjen käytäntöjen kehittämiseen tehdyt tutkimukset antavat tärkeää tietoa.

Lue Fysioterapia-lehden artikkelit ao. aiheista

« Uutisarkistoon