Yhteisöllinen työnohjaus

Työnohjauksen avulla tuemme työryhmän perustehtävää, toiminnan kehittämistä ja työssä jaksamista. Lähtökohtana ovat ryhmän ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet, joiden perusteella laadimme työnohjauksen suunnitelman.

Ohjauksessa voimme perehtyä syvällisemmin esimerkiksi työryhmän yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, moniammatilliseen tiimityöhön tai kuntoutusratkaisuihin, jotka luovat edellytyksiä oppilaan oppimiselle.