OIVA-ohjaus

OIVA-ohjaus on OIVA-vuorovaikutusmalli®:n mukaista työskentelyä, jossa vahvistamme ja kehitämme puhevammaisten ihmisten ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden kommunikointia ja vuorovaikutusta. Apuvälineenä käytämme videointia.

OIVAn avulla puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin ymmärretyksi ja työntekijät pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa entistä yksilöllisemmin. OIVA sopii vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

OIVAssa työntekijät osallistuvat pienryhmänä elokuusta toukokuuhun kestävään työskentelyyn, jota ohjaa koulutettu OIVA-ohjaajamme. Työskentelymalli sopii henkilöstön osaamisen kehittämiseen esimerkiksi yhden yksikön, luokan, osaston tai tiimin työntekijöille, jotka työskentelevät samojen puhevammaisten ihmisten kanssa.