Neuropsykologinen työnohjaus

Neuropsykologisessa työnohjauksessa haemme uusia näkökulmia ja toimintatapoja ohjattavan työhön. Tavoitteena on, että ohjattavan omat tiedot ja taidot lasten oppimisvaikeuksista, kehityksellisten neurologisten ongelmien vaikutuksista ja käyttäytymisen ongelmista karttuvat. Keskiössä voivat olla myös kuntoutuksen, tukitoimien tai HOJKS:n suunnittelu yhdessä.

Neuropsykologisessa työnohjauksessa käsittelemme yleensä työnohjattavan omia asiakastapauksia, mutta voimme rakentaa ohjauksen myös sovitun teeman ympärille. Neuropsykologinen työnohjaus soveltuu erityisen hyvin psykologeille, opettajille ja lastentarhanopettajille. Työnohjausta on tarjolla myös pienille ryhmille.