Työnohjaus ja Oiva

Työnohjaus on prosessi, joka tähtää omien työtapojen tarkasteluun, ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Työnohjauksen avulla tuemme työryhmän perustehtävää, toiminnan kehittämistä ja työssä jaksamista. Lähtökohtana ovat ryhmän ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet, joiden perusteella laadimme työnohjauksen suunnitelman. Ohjauksessa tutkimme yhteisöllisiä ilmiöitä esimerkiksi yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Oiva-ohjaus on OIVA-vuorovaikutusmalli®:n mukaista työskentelyä, jossa vahvistamme ja kehitämme puhevammaisten ihmisten ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden kommunikointia ja vuorovaikutusta.

Ruskiksella on kymmenien vuosien kokemus hyvin toimivasta moniammatillisesta yhteistyöstä sekä oppimisen edellytyksiä luovan kuntoutuksen ratkaisuista.