Osallisuutta etsimässä

Haluatko lähteä etsimään uusia tapoja oppia ja opettaa? Innostutko uuden tekniikan antamista mahdollisuuksista?

Osallisuutta etsimässä on Opetushallituksen rahoittama koulutus- ja kehittämishanke. Sen tavoitteena on luoda uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja sekä monipuolistaa koulun työtapoja ja luoda uusia osallistavia eriyttämisen keinoja.

Mukana seikkailussa ovat opettajan ja hänen oppilaidensa muodostamat tiimit. Tiimit jakautuvat valtakunnallisesti neljään maantieteelliseen alueeseen. Ne suunnittelevat, kokeilevat ja oppivat luokka-asteensa keskeisiä sisältöjä sekä yhteistoimintaa. Tiimit saavat tukea sekä pedagogisiin että teknisiin kysymyksiin. Eri puolilla Suomea toimivat tiimit ovat verkon kautta yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tiiminvetäjät osallistuvat kahteen valtakunnalliseen ja kahteen alueelliseen koulutuspäivään.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta >>