Mun sieluun sattuu

Oppilaan psyykkistä hyvinvointia koulussa tukeva Mun sieluun sattuu –koulutushanke (2014-2015) käynnistyi syyskuussa 2014. Hankkeeseen Etelä-Suomen alueelta valitut kaksi koulua, pääsevät osallistumaan useisiin aihetta käsitteleviin seminaareihin, työpajoihin ja työnohjaukseen. Ruskis osallistuu yhtenä hankkeen toteuttajatahoista näiden toteuttamiseen.

Mun sieluun sattuu - hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulujen henkilöstön valmiuksia ja samalla parantaa ja ylläpitää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia. Päämääränä on myös kehittää ja tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Hankkeessa käydään läpi mm. erilaisia haastavia kohtaamisia ja tarjotaan tukea koko koulun työyhteisölle.

Hankkeen hallinnosta vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja toteutukseen osallistuvat oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet ja Pesäpuu ry.