Käsityön konsultaatio

Opettajan on tärkeää tietää, mitä taitoja kädentaidot vaativat. Siltä pohjalta voimme miettiä, mitä taitoja ja haasteita erityistä tukea tarvitsevilla oppijoilla on ja kuinka niihin vastaamme. Samalla mietimme, miten sovellamme tehtävää käsityötä niin, että tekemisen motivaatio, ilo ja työn arvostus säilyvät.

Käsityön konsultaatiossa tarjoamme tukea opettajalle ja avustajalle erilaisten oppilaiden käsityön oppimisen ja avustamisen ohjaamisessa. Yhdessä  mietimme oppimisprosessin etenemistä suunnitelmasta tuottamisen kautta arviointiin sekä portfolion työstämiseen. Samalla mietimme arjenhallinnan taitoja, kuten itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta. Eri käsityötekniikoita varten pyrimme löytämään tekemiseen sopivia apuvälineitä oppijan onnistumisen iloksi.